Digital Cordon Bleu

_____________________

 
TENTOONSTELLINGEN

Meedenken met de opdrachtgever is de boodschap om heldere, toegankelijke en verrassende tentoonstellingen te bouwen, van concept over 3D-visualisatie tot grafiek. In alle stadia van het proces is er een voortdurende wisselwerking en evalutie. Het ontwikkelen van een helder concept, visualisaties van wat je kan verwachten, opvolging en selectie van foto's, teksten en objecten : het hoort er allemaal bij. Vanuit de liefde voor objecten, en met waarachtige verhalen komen we samen tot een resultaat dat gezien mag worden. Eenheid in ontwerp en doel zorgt voor een optimaal resultaat.

SCALDIS - leven langs en in de Schelde te Oudenaarde - 2016/17

Een tentoonstelling in het MOU museum te Oudenaarde over de Schelde en het leven langs en in de stroom. Het pronkstuk is een op maat gemaakte grote tafel met de kaarten van Ferraris (1770). Het ecologische aspect en het verhaal van landontginning en landbouw kan je chronologisch volgen. Alle deelgemeentes van Oudenaarde worden erop uitvergroot, en de wisselwerking tussen natuur, het water, en mensen wordt omstandig gekaderd. Een toegankelijke interactieve touch projectietafel verduidelijkt de groei en ontwikkeling van de stad, vanuit het persepectief van water in en rond de stad.

De handel langs de Schelde wordt bekeken, en de scheepstypes op de Schelde zijn via bootmodellen te bewonderen. Het rechttrekken van de Schelde en de impact daarvan zijn duidelijk te zien. De monumenten die worden besproken, liggen allen langs de Schelde.

 

tentoonstelling Scaldis in het MOU

- uitwerken van concept en invalshoeken van de tentoonstelling in overleg met conservator en medewerkers, voorstelling in 3D van beoogde resultaat.

- leveren van technische tekeningen voor de opbouw

- campagnebeeld en affiche

- grafisch ontwerp van alle panelen in de tentoonstelling

-maximale vergrotingen in het Stadhuis, als sfeerzetting naar de tentoonstelling.

- webaanwezigheid op de website van MOU Oudenaarde, folders, advertenties, buitenpanelen, ..

tentoonstelling Scaldis in het MOU

3D-ontwerp SCALDIS MOU3D-ontwerp SCALDIS MOU

3D ontwerp van SCALDIS in het MOU, uitwerking van concept ter goedkeuring en basis voor de technische plannen.

 

Belevingsruimte in de Sint-Annazaal - begijnhof Kortrijk - 2014

In opdracht van het OCMW werd een bezoekerscentrum ingericht in de St-Annazaal van het begijnhof te Kortrijk.Het concept vertrekt van 3 verhaallijne gekoppeld aan 3 sterke vrouwen, die elk een specifiek aspect en periode van het begijnhof behandelen. Een tweede concept was het ontwikkelen van 3 niveau's van bezoek aan de St-Annazaal : het 'eerste blik' niveau, het 'gewone' bezoek en het 'verdiepende' bezoek. Op de 'snijlijnen' van al deze elementen zijn er drie multimediale toepassingen ontwikkeld : een consultatiebureau voor verdieping in de volledige begijnenbeweging en de begijnen te Kortrijk; een grote multitouchtafel waarin alle info vooral visueel voorgesteld wordt (en handig is voor groepsbezoeken); en een interactieve bouwgeschiedenis van het begijnhof met verhelderende 3D-reconstructies.

 

bezoekerscentrum Begijnhof Kortrijk

- uitwerken van concept en invalshoeken in overleg met opdrachtgevers en medewerkers

- aanleveren van titels, teksten en illustraties voor de grafische vormgeving

- ontwikkelen van de drie multimedia modules en van de analoge interactiviteit (draaideurtjes, draaitrommels, etc...) in het bezoekerscentrum

- 3D model van het begijnhof

- ontwikkelen van het parcours voor kinderen

 

bezoekerscentrum Begijnhof Kortrijk

 

Stad onder Vuur : Oudenaarde in WOI - Mou Museum Oudenaarde - 2014/15

De impact van de Eerste Wereldoorlog in een ernstige tentoonstelling gegoten, met een fijne selectie van objecten en 4 luisterverhalen van hoofdrolspelers in die periode : een burgemeester, een spion, een duitse commandant en een Amerikaans soldaat getuigen. Pamfletten, affiches, objecten en (zeldzame) foto's tonen hoe het was om te in Oudenaarde te leven. Via een zeldzame filmopname en een zogenoemde 'oorlogstafel' wordt de bevrijding in een wrang jasje gestoken: 18% van Oudenaarde werd vernield in de laatste 14 dagen van de Groote Oorlog. Menselijk en materieel leed op 'zolder', in een concept van ruw hout - als vergeten kisten.

Stad onder vuur - campagnebeeld

- uitwerken van concept en invalshoeken in overleg met conservator en medewerkers, en uitwerking in 3D van wat het zal worden.

- leveren van technische tekeningen voor de opbouw

- campagnebeeld en affiche

- panelen in de tentoonstelling

- realiseren van de viertalige website www.stadondervuur.be

- ontwerp van folders, advertenties, buitenpanelen, ..